اپتیکا: خطاهای دیداری

انواع خطاهای دیداری

اپتیکا: مرجع خطاهای دیداری

انواع خطاهای دیداری

اپتیکا: مرجع خطاهای دیداری

انواع خطاهای دیداری
خطای دید
خطای دید، خطای چشم، خطای باصره، خطای بینایی، خطای دیداری ادراکی، تصاویر سه بعدی، استریوگرام، تست هوش تصویری، تست تشخیص رنگ ها (کوررنگی)
خطای دید: آبِ رفته!
خطای دید دو پهلو ها :: لیوان آب بر روی میز واژگون می شود و آب بر روی میز روان می شود...
خطای دید: ژشت کابویی!
خطای دید غیرممکن :: دو کابوی برای گرفتن یک عکس یادگاری، ژست گرفته اند!
خطای دید: ابر در قفس!
خطای دید پرسپکتیو مصنوعی :: وقتی که ابر در قفس حبس می شود! اثری زیبا از چما مادوز
تست خطای دید: سایه ها و رنگ ها!
تست خطای دید: آیا این دو بخش، رنگ های یکسانی دارند؟
خطای دید: درخت ابری!
خطای دید پرسپکتیو مصنوعی :: درختی با برگهایی از جنس ابر! از جمله کارهای چما مادوز، عکاس اسپانیایی
واژگان بدلی - نگاهی به آثار چِما مادوز
درباره آثار عکاس مشهور اسپانیایی، چما مادوز
خطای دید: پنجره ناممکن!
خطای دید غیرممکن :: احتمالا این پنجره غیرممکن متعلق به یک خانه متروکه است!

همراهشان هستیم